torsdag 3 april 2008

Fellingsbro norra


Efter Västerås stifts ståtliga domkyrka, så tänkte jag beröra en annan, mindre känd kyrka i samma stift.

Fellingsbro socken är vidsträckt, och invånarna i den norra delen hade nära två mil till moderkyrkan. Åren 1922-23 byggdes då ett kapell i byn Spannarboda. Kapellet ritades av arkitekten Olof Deas-Olsson. Tanken var att kapellet eller församlingsgården så småningom skulle ersättas av en större, "riktig" kyrka.

Fellingsbro norra avskildes som en egen församling, och var en egen församling ända till 1991, då den återförenades med moderförsamlingen.

Snart visade sig missnöjet med det enkla kapellet, och åren 1936-37 så gavs det efter ritningar av arkitekt Martin Westerberg en mer "värdig" stil. Det fanns starka estetiska preferenser i 1930-talets kyrkbyggande, och det var inte så mycket av det nära förflutna som fann nåd inför de stränga bedömarna. Det gamla kyrkorummet utmålas i beskrivningen som estetiskt mindervärdigt.

Spannarboda kyrka, som kapellet numera kallas, fick enkla "strävpelare" på ytterväggarna för att ge en kyrklig accent. I det inre så förändrades det mesta, färgsättning, bänkar, belysning och altartavla. Den nya altartavlan föreställer Den Gode Herden. Sammantaget gjorde det att kyrkan fick en unik stil.

Själv besökte jag Spannarboda kyrka Kristi Himmelsfärds dag 2007. Dagen bjöd på regn och kyligt väder, men i kyrkan var traditionell gudstjänst med sång av pensionärskör.

Inga kommentarer: