söndag 6 januari 2008

Jugend i Västernärke


Bortom all ära och redlighet ligger Hackvad i Närke. Åtminstone om man menar att med "ära och redlighet" menas asfalterade vägar. Det krävs några kilometer på grusvägar innan målet är nått. Hackvad ligger på en markerad höjd i Västernärkes drumlinlandskap. Jag hade tänkt använda begreppet "Närkeslätten" här, men i dessa trakter är landskapet inte särskilt platt. Drumlinerna är skapelser av istiden och är alltså moränvallar i nord-sydlig riktning.

Hackvads kyrka är i grunden medeltida, men är ändå bara knappt 100 år gammal. Förklaringen? Jo, 1902 drabbades den gamla kyrkan av en förödande brand. Bara murarna blev kvar. Dessa - som utvidgats under 1700-talet - fick utgöra ramen kring den kyrka som byggdes 1909-1910 och som fick sin prägel av jugendstilen.

Hackvads nya jugendkyrka ritades av örebroarkitekten Magnus Dahlander. I det yttre märks jugenddragen i de stickbågiga fönstren och i att 2/3 av murarna står oputsade. I det inre så återfick kyrkan sin ursprungliga färgsättning 1991.

Hackvad ligger inte så långt från Torp, och i dessa trakter i Närke växte sig baptismen stark under 1800-talets senare del. Svenska kyrkan har inte riktigt hämtat sig än.

Inga kommentarer: